Về Chúng Tôi

Với sự hỗn độn và bão hòa về số lượng thông tin hiện nay trên Internet, O’Talk Media quyết tâm cung cấp giải pháp Hệ Sinh Thái Truyền Thông Đa Phương Tiện để đưa đến cho các bạn trẻ, các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư toàn cầu những thông tin nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Sứ Mệnh

O’Talk Media cam kết đem đến những tin tức Tài Chính Công nghệ (FinTech) cùng các sản phẩm hỗ trợ Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp chất lượng cao hàng đầu thế giới bằng sự tôn trọng, trung thực và trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Tầm Nhìn

Trở thành kênh truyền thông hàng đầu thế giới về Công nghệ tài chính và Chuyển đổi số doanh nghiệp.

Giá Trị Cốt Lõi

  1. Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, Tôn trọng đồng nghiệp, Tôn trọng công ty, Tôn trọng khách hàng, Tôn trọng đối tác, Hợp tác kinh doanh trong sự Tôn Trọng.
  2. Chính trực: Trung thực và Liêm chính trong hành động, trong tin tức và trong tất cả sự hợp tác giao dịch.
  3. Công bằng: Công bằng với bản thân, Công bằng với nhân viên, Công bằng với khách hàng và đối tác.
  4. Đạo đức: Tôn trọng các tiêu chuẩn Đạo đức đã được lập ra, ứng xử và quyết định hành động một cách Đạo đức.
  5. Chấp hành: Chấp hành Luật pháp của Nhà nước, Tuân thủ các chính sách và quy định của Công ty.

 

Community groups

USERS

CHANNELS

GAME & APPLICATION

Kênh thông tin – Công nghệ tài chính

Chuyển đổi số doanh nghiệp hàng đầu thế giới

Chúng tôi luôn dẫn đầu bằng cách trở thành chuyên gia Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp

Accept: BTC, ETH, USDT, CSE, OPAY